Σύνοψη Σεμιναρίου

Σύντομη Περιγραφή

H λέξη τηλεργασία ήταν για πολλά χρόνια άγνωστη λέξη στο εργασιακό περιβάλλον. Χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες, πολλές συζητήσεις, δοκιμές, αλλά κυρίως μια πανδημία για να αποτελέσει τη βασικότερη λύση για να συνεχιστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της τηλεργασίας, μέσα στα νέα αυτά δεδομένα, αλλά και ως μία πρακτική που αναμένεται να κερδίσει έδαφος μελλοντικά στον επιχειρηματικό κόσμο, η εταιρεία ICTC διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα «E–WORK ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ».

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει για πρακτικές ασφαλούς τηλεργασίας και να προσφέρει λύσεις για προϊόντα που ικανοποιούν όλα τα επίπεδα ασφαλείας εταιρικών προγραμμάτων και δεδομένων. 

Λειτουργώντας από το σπίτι, κάθε επιχείρηση οφείλει να παρέχει στα στελέχη της τεχνολογικά εργαλεία και εφόδια για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη προστασία δεδομένων, την άμεση πρόσβαση σε αρχεία καταλήγοντας φυσικά στην ασφαλή τηλεργασία.

Στοιχεία Σεμιναρίου

Σε ποιους απευθύνεται:

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικοί κανόνες της ασφαλούς τηλεργασίας και όλα τα εργαλεία που χρειάζεται μια εταιρεία για να επιβιώσει. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες τεχνολογίας αλλά και σε όλους όσους εργάζονται μέσω τηλεργασίας.

Διάρκεια σεμιναρίου: 400 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams4

Ενότητες και μαθήματα

 • Ορισμός και ιστορική αναδρομή τηλεργασίας
 • Το νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία στην Ελληνική Επικράτεια και την Ε.Ε.
 • Συλλογικά δικαιώματα τηλεργαζομένων και υποχρεώσεις εργοδότη
 • Βασικές κατευθυντήριες αρχές και κανόνες τηλεργασίας
 • Τα κατάλληλα μέτρα, με σκοπό την προστασία των δεδομένων
 • Η υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο λογισμικό εργασίας
 • Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου
 • Οι ιδιότητες και οι χρήσεις της τηλεδιάσκεψης (Data Conferencing)
 • Χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας, που μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία
 • Περιπτώσεις που δεν αποτελούν πεδία για την εφαρμογής της τηλεργασίας
 • Κλάδοι που έχουν υιοθετήσει ήδη, κάποια μορφή τηλεργασίας στην Ελλάδα
 • Ταξινομήσεις της τηλεσυνεργασίας
 • Βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της τηλεργασίας
 • Εναλλακτικές τεχνολογίες, που αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή της τηλεργασίας
 • Τα χαρακτηριστικά, ενός συστήματος διοίκησης για τον έλεγχο των τηλεργαζόμενων
 • Τομείς, στους οποίους διακρίνεται η ευελιξία της τηλεργασίας
 • Τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της τηλεργασίας στην επιχείρηση
 • Τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της τηλεργασίας για τον εργαζόμενο
 • Τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της τηλεργασίας στην κοινωνία
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Οι δημοφιλέστερες πλατφόρμες για την εφαρμογή της Τηλεργασίας
 • Demo-Παρουσίαση Εξετάσεων