Συχνές Ερωτήσεις

Έχετε ερωτήσεις;

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε τις απαντήσεις μας, στις συχνές ερωτήσεις των πελατών μας

Εκτός των γνώσεων που θα αποκτήσω από την εκπαιδευτική διαδικασία, θα αποκτήσω ένα πτυχίο το οποίο θα πιστοποιεί τις γνώσεις μου με αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 400 διδακτικές ώρες και έχει τη μορφή live streaming (μέσω Microsoft Teams).

Δεν προαπαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις για να συμμετέχω, παρά μόνο οι βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ.

Οι γενικότερες απαιτήσεις για να συμμετέχω είναι η κατοχή Η/Υ-laptop, σύνδεση στο Internet, κάμερα-μικρόφωνο-ηχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Όχι, η πιστοποίηση αφορά σε όλους, είτε εργοδότες είτε εργαζομένους του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στελέχη επιχειρήσεων, ακόμα και ανέργους ή φοιτητές.

Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία ούτε για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ούτε για την διαδικασία της πιστοποίησης – εξέτασης. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα, ο υποψήφιος να εξεταστεί στους χώρους του εξεταστικού κέντρου της I.C.T.C.

Ο φορέας πιστοποίησης είναι η UNICERT.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 45 λεπτά και έχει τη μορφή tele proctoring (απομακρυσμένα) με δυνατότητα να εξεταστεί ο υποψήφιος τόσο από τον προσωπικό του χώρο ή την εργασία του, όσο και στους χώρους του εξεταστικού κέντρου της I.C.T.C.

Η I.C.T.C. σας παρέχει δωρεάν επανεξέταση.

Ο αριθμός των ερωτήσεων είναι 28 και απαιτείται ποσοστό άνω του 70% για την απόκτηση της πιστοποίησης.

Όχι, η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή στην εξέταση πιστοποίησης.

Πληροφορίες αναφορικά με το κόστος πιστοποίησης καθώς και τον τρόπο αποπληρωμής του, μπορείτε να λαμβάνετε είτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της I.C.T.C. (2115002900) είτε αποστέλλοντας μας email στο e-work@ictc.gr.

Μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της I.C.T.C. (2115002900), είτε αποστέλλοντας μας email στο e-work@ictc.gr.

Σας παρέχετε η δυνατότητα παραλαβής του πτυχίου άμεσα από την I.C.T.C. , είτε μέσω email σε ηλεκτρονική μορφή εντός 24ωρου είτε ακόμη και σε έντυπη μορφή εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.

Το πακέτο περιλαμβάνει επιπλέον επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης της I.C.T.C., επίσημο εκπαιδευτικό υλικό (e-book), test προσομοίωσης των εξετάσεων (demo) και δωρεάν επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας.

Ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα (σε μηνιαία βάση) δημιουργούνται τμήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληρέστερες απαντήσεις.

Βεβαίως και υπάρχει. Το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο και έχει τη σφραγίδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Η I.C.T.C. σας παρέχει τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση αντιμετώπισης δυσκολιών τόσο στη σύνδεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, όσο και στην εξέταση.

Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στους χώρους του εξεταστικού κέντρου της Ι.C.T.C.

Βεβαίως και επαρκεί γιατί είναι έτσι δομημένη τόσο στο εκπαιδευτικό σκέλος όσο και στην κατάλληλη προετοιμασία για την επιτυχία στην εξέταση.

Σαφώς και έχει βαρύτητα διότι αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, η Ι.C.T.C. σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά.

Αναμφίβολα και έχει νόημα η συμμετοχή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε την πλήρη εικόνα και την επίβλεψη των εργαζομένων σας, μεγιστοποιώντας την ασφάλεια και αποφεύγοντας τους όποιους πιθανούς κινδύνους.