Ξεκινήστε Τώρα

Αντικείμενο Σεμιναρίου

Τηλεργασία

Αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου είναι η μελέτη της «Τηλεργασίας» ως μορφή απασχόλησης. Η τηλεργασία συνδέεται με τις σύγχρονες τάσεις αύξησης της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων και τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, επιδρώντας καταλυτικά στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων της οικονομίας και της κοινωνίας.

Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και τις συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας μπορούμε να πούμε πλέον με σιγουριά, ότι η Τηλεργασία ήρθε για να μείνει.

Γι’ αυτό η Ομάδα της ICTC, δημιούργησε και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο Πιστοποίησης της Τηλεργασίας που περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας 400 ωρών

Ένα σεμινάριο με Πιστοποιημένο Καθηγητή της ICTC, το οποίο βασίζεται στην ορθή λειτουργία - οργάνωση της νέας αυτής μορφής εργασίας δίνοντας έμφαση στους κινδύνους που υπάρχουν, αλλά παράλληλα και στην κατάλληλη προετοιμασία για την Εξέταση Πιστοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας Test προσημείωσης της Εξέτασης (EXAM DEMO).
Το σεμινάριο υλοποιείται μέσω της Επίσημης Πλατφόρμας της Microsoft: MS Teams, καθώς η ICTC ανήκει στα Επίσημα Εκπαιδευτικά Κέντρα της Microsoft παγκοσμίως (Microsoft Certified Training Center).

Επίσημο Εκπαιδευτικό Υλικό (Ε-ΒΟΟΚ) του σεμιναρίου
Επίσημη Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Εξέταση Πιστοποίησης (tele proctoring)

Mέσω του φορέα της Unicert, με δυνατότητα επιλογής σας να διεξαχθεί είτε απομακρυσμένα, είτε στους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου της ICTC (Καλλιθέα, Αθήνα), με παροχή δωρεάν επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας

Πτυχίο (σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή)

Aναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο έχοντας την σφραγίδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

Ξεκινήστε Τώρα

Επικοινωνώντας μαζί μας για να κάνετε την κράτηση της θέσης σας, δηλώνοντας την συμμέτοχή σας, όπως επίσης και για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά: με το κόστος του πακέτου Πιστοποίησης, τους τρόπους αποπληρωμής του, τα προγραμματισμένα τμήματα μας καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξεταστικών ή οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.