Η ομάδα μας

Οι ομάδα πίσω απο το σεμινάριο

Ποιοί είμαστε

Η ICTC λειτουργεί με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία βασίζεται στη μακρά και πολλαπλή εμπειρία των ιδρυτών, στελεχών και συνεργατών της. Παρέχει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και συνεργασίες σε διάφορες οικονομικές μονάδες με ευρύ πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προσφέρει τον μέγιστο αριθμό σεμιναρίων στην ελληνική αγορά, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες, Εφαρμογές Γραφείου και Επιχειρηματικές Δεξιότητες.

Οι στόχοι μας είναι υψηλοί

Το όραμά μας

Με γνώμονα το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους – εργαζόμενους, που χρειάζονται τα απαραίτητα εργαλεία για να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας τους, παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις ένα ευρύ φάσμα σεναρίων κατάρτισης και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε επαγγελματίες με γνώσεις, εργαλεία και λύσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και θα κάνουν το μέλλον τους ακόμη πιο επαγγελματικά ασφαλές. Οι στόχοι μας είναι υψηλοί γιατί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μια διαφορά που με τη δουλειά μας συμβάλλουμε στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.

Μάθετε απο τους καλύτερους

25 χρόνια εμπειρίας και συνεργασίας με τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού, εγγυώνται το επίπεδο του σεμιναρίου.

Ζωντανό σεμινάριο με εισηγητή

Το σεμινάριο είναι σε πραγματικό χρόνο, με πιστοποιημένο εισηγητή της ICTC.

Επίσημη Πιστοποίηση

Πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο με την σφραγίδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).