Εξέταση - Πιστοποίηση

Γενικά

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες, ώστε να είναι εφικτό με απόλυτη επιτυχία να εργαστεί εξ αποστάσεως με την ίδια αποτελεσματικότητα που θα είχε δια ζώσης, τόσο στον λειτουργικό όσο και στον τεχνολογικό τομέα. 

Με το πέρας της πιστοποίησης, ο τηλεργαζόμενος θα είναι κάτοχος δεξιοτήτων οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας του, διαχείρισης χρόνου, επίλυσης προβλημάτων και ικανός να εργαστεί χωρίς άμεση επίβλεψη.

Η εξέταση

H εξέταση υλοποιείται μέσω του φορέα πιστοποιήσεων της Unicert και έχει την μορφή tele proctoring, ώστε να μπορεί ο εξεταζόμενος να εξεταστεί απομακρυσμένα τόσο από τον προσωπικό του χώρο ή την εργασία του (με τις κατάλληλες οδηγίες και τεχνική υποστήριξη που θα του παρέχεται), όσο και στους χώρους του Εξεταστικού Κέντρου της ICTC (Λαγουμιτζή 24, Καλλιθέα, Αθήνα).

Για την συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης-εξέτασης, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του Πιστοποιημένου Σεμιναρίου που παρέχεται από την ICTC.

Λεπτομέρειες Εξέτασης

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 45 λεπτά και περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – σωστού λάθους στην Ελληνική Γλώσσα, με ποσοστό επιτυχίας της εξέτασης άνω του 70% των ερωτήσεων.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης ανακοινώνονται σε κάθε υποψήφιο αμέσως μετά την λήξη τους από την ICTC. Σε περίπτωση αποτυχίας, παρέχεται από την ICTC ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση.

Το πτυχίο

Το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο έχοντας την σφραγίδα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να το παραλάβει άμεσα από την ICTC, καθώς η έκδοση του πραγματοποιείται είτε σε ηλεκτρονική μορφή (εντός 24 ωρών) είτε σε έντυπη (εντός 2-3 εργάσιμων ημερών).